Medicus

SPÓŁDZIELNIA PRACY
LEKARZY SPECJALISTÓW
INFORMACJA: (91) 434 73 06
Medicus Facebook Medicus Google Plus
tlo strony

Kadra menadżerska


STANISŁAW NOWAK PREZES ZARZĄDU SPLS MEDICUS


Prezes SPLS Medicus
Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, ukończył wiele kursów menadżerskich, w tym specjalizowanych w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej.

Od połowy 1977 roku pełni funkcję kierownika SPLS Medicus a zarazem Prezesa Zarządu. Jednocześnie brał aktywny udział w tworzeniu Patronatu Spółdzielni Lekarskich w Polsce będąc także członkiem zarządu tej organizacji. Konsolidacja działań w ramach patronatu pozwoliła znacząco podnieść potencjał placówki ugruntowując jej silną pozycję na rynku szczecińskim. Podobne działania prowadził w skali regionu stojąc na czele lokalnego związku spółdzielczości.

Od zawsze związany jest z branżą medyczną. Początkowo pracował w Szczecińskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna, swoim doświadczeniem medycznym wspierał także szczecińskich sportowców. Bezpośrednio przed objęciem stanowiska Prezesa SPLS Medicus, kierował przychodnią ZPO DANA.
W latach 1994-2002 był członkiem Rady Miasta Szczecina pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia a następnie wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
W 2009 roku został odznaczony przez Krajową Radę Spółdzielczą za zasługi dla spółdzielczości pracy w Polsce a rok później uzyskał, jedną z najważniejszych w polskim środowisku spółdzielczym, nagrodę "Menedżera Spółdzielcy".

JAROSŁAW AGAPOW KIEROWNIK DZIAŁU OGÓLNOLEKARSKIEGO


Kierownik działu ogólnolekarskiego
Ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie na kierunku ogólnolekarskim. W 1995 roku uzyskał specjalizację chirurgii ogólnej pierwszego stopnia a w sześć lat później drugiego stopia.

W 1995 roku rozpoczął pracę w poradni chirurgicznej Medicus. Od 2006 roku jest kierownikiem największego w Medicus działu ogólnolekarskiego. W tym czasie przeprowadził liczne programy wymiany i zakupu nowego sprzętu stosowanego w diagnostyce i leczeniu w ramach usług oferowanych przez dział.

Pracę w obszarze swojej specjalizacji rozpoczął w 1991 roku w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie na oddziale chirurgii.


RENATA BISKUPSKA KIEROWNIK DZIAŁU STOMATOLOGII


Kierownik działu stomatologii
Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej na kierunku stomatologii. W 1991 roku uzyskała specjalizację I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej a w pięć lat później specjalizację II stopnia z zakresu periodontologii. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzenie w Służbie Zdrowia prowadzone wspólnie przez Akademię Medyczną i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu

Z Medicus związana od września 1998 roku, kiedy to podjęła pracę jako lekarz stomatolog. W 2009 roku objęła stanowisko Kierownika Działu Stomatologii. Od tego czasu rozwinęła system szkoleń zewnętrznych podnosząc kwalifikacje lekarzy stomatologów pracujących w Medicus oraz zrealizowała program modernizacji sprzętu działu stomatologii.

Leczeniem stomatologicznym zajmuje się od 1987 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu między innymi periodontologii, stomatologii zachowawczej i protetyki.

ANNA JURCZYK KIEROWNIK LABORATRIUM


Kierownik laboratorium
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu na kierunku Analityka Medyczna. W 2010 roku uzyskała specjalizację z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej a w 2015 ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zdrowie Publiczne - Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Uczestniczyła w zagranicznych i lokalnych szkoleniach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, organizowanych między innymi przez Roche, Abbott, Euroimmun.

Na stanowisku Kierownika Laboratorium oraz Diagnosty Laboratoryjnego w laboratorium Medicus pracuje od 2012 roku. W tym czasie rozwinęła wdrożone w Medicus programy zewnętrznej kontroli jakości oraz uruchomiła nowe, między innymi Labquality - międzylaboratoryjny program badań porównawczych oraz międzynarodowy program kontroli jakości RIQAS w obszarze wirusologii.

Od 2003 roku zawodowo związana jest z medyczną diagnostyką laboratoryjną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej gdzie zasiada w zarządzie oddziału szczecińskiego. Brała aktywny udział w licznych konferencjach o tematyce związanej z analityką medyczną.
.
.
REJESTRACJA
Informacja i rejestracja ogólna
91 434 73 06
Rejestracja stomatologiczna
91 433 99 80
91 484 65 66
91 484 65 67
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 19:00
Sobota: 8:30 - 13:00
Lekarze przyjmują w godzinach:
8:30 - 19:00 poniedziałek - piątek
9:00 - 13:00 sobota
8:30 - 13:00 sobota (stomatologia)
LOKALIZACJA
Plac Zwycięstwa 1
70-233 Szczecin
Świadczymy usługi medyczne dla pacjentów firm:

Luxmed
Allianz
Medicover
Enelmed
Ogólnopolskie Centrum Medyczne