Menu

Kadra menadżerska


STANISŁAW NOWAK PREZES ZARZĄDU SPLS MEDICUS


Prezes SPLS Medicus
Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, ukończył wiele kursów menadżerskich, w tym specjalizowanych w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej.

Od połowy 1977 roku pełni funkcję kierownika SPLS Medicus a zarazem Prezesa Zarządu. Jednocześnie brał aktywny udział w tworzeniu Patronatu Spółdzielni Lekarskich w Polsce będąc także członkiem zarządu tej organizacji. Konsolidacja działań w ramach patronatu pozwoliła znacząco podnieść potencjał placówki ugruntowując jej silną pozycję na rynku szczecińskim. Podobne działania prowadził w skali regionu stojąc na czele lokalnego związku spółdzielczości.

Od zawsze związany jest z branżą medyczną. Początkowo pracował w Szczecińskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna, swoim doświadczeniem medycznym wspierał także szczecińskich sportowców. Bezpośrednio przed objęciem stanowiska Prezesa SPLS Medicus, kierował przychodnią ZPO DANA.
W latach 1994-2002 był członkiem Rady Miasta Szczecina pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia a następnie wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
W 2009 roku został odznaczony przez Krajową Radę Spółdzielczą za zasługi dla spółdzielczości pracy w Polsce a rok później uzyskał, jedną z najważniejszych w polskim środowisku spółdzielczym, nagrodę "Menedżera Spółdzielcy".

JAROSŁAW AGAPOW KIEROWNIK DZIAŁU OGÓLNOLEKARSKIEGO


Kierownik działu ogólnolekarskiego
Ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie na kierunku ogólnolekarskim. W 1995 roku uzyskał specjalizację chirurgii ogólnej pierwszego stopnia a w sześć lat później drugiego stopia.

W 1995 roku rozpoczął pracę w poradni chirurgicznej Medicus. Od 2006 roku jest kierownikiem największego w Medicus działu ogólnolekarskiego. W tym czasie przeprowadził liczne programy wymiany i zakupu nowego sprzętu stosowanego w diagnostyce i leczeniu w ramach usług oferowanych przez dział.

Pracę w obszarze swojej specjalizacji rozpoczął w 1991 roku w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie na oddziale chirurgii.


RENATA BISKUPSKA KIEROWNIK DZIAŁU STOMATOLOGII


Kierownik działu stomatologii
Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej na kierunku stomatologii. W 1991 roku uzyskała specjalizację I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej a w pięć lat później specjalizację II stopnia z zakresu periodontologii. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzenie w Służbie Zdrowia prowadzone wspólnie przez Akademię Medyczną i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu

Z Medicus związana od września 1998 roku, kiedy to podjęła pracę jako lekarz stomatolog. W 2009 roku objęła stanowisko Kierownika Działu Stomatologii. Od tego czasu rozwinęła system szkoleń zewnętrznych podnosząc kwalifikacje lekarzy stomatologów pracujących w Medicus oraz zrealizowała program modernizacji sprzętu działu stomatologii.

Leczeniem stomatologicznym zajmuje się od 1987 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu między innymi periodontologii, stomatologii zachowawczej i protetyki.

ANNA JURCZYK KIEROWNIK LABORATRIUM


Kierownik laboratorium
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu na kierunku Analityka Medyczna. W 2010 roku uzyskała specjalizację z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej a w 2015 ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zdrowie Publiczne - Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Uczestniczyła w zagranicznych i lokalnych szkoleniach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, organizowanych między innymi przez Roche, Abbott, Euroimmun.

Na stanowisku Kierownika Laboratorium oraz Diagnosty Laboratoryjnego w laboratorium Medicus pracuje od 2012 roku. W tym czasie rozwinęła wdrożone w Medicus programy zewnętrznej kontroli jakości oraz uruchomiła nowe, między innymi Labquality - międzylaboratoryjny program badań porównawczych oraz międzynarodowy program kontroli jakości RIQAS w obszarze wirusologii.

Od 2003 roku zawodowo związana jest z medyczną diagnostyką laboratoryjną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej gdzie zasiada w zarządzie oddziału szczecińskiego. Brała aktywny udział w licznych konferencjach o tematyce związanej z analityką medyczną.
.
.
REJESTRACJA
Informacja i rejestracja ogólna
(91) 434 73 06 (91) 434 73 06
Rejestracja stomatologiczna
(91) 433 99 80 (91) 433 99 80
(91) 484 65 66 (91) 484 65 66
(91) 484 65 67 (91) 484 65 67
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 19:00
Sobota: 8:30 - 13:00
Lekarze przyjmują w godzinach:
8:30 - 19:00 poniedziałek - piątek
9:00 - 13:00 sobota
8:30 - 13:00 sobota (stomatologia)
LOKALIZACJA
Plac Zwycięstwa 1
70-233 Szczecin
Świadczymy usługi medyczne dla pacjentów firm:

Luxmed
Allianz
Medicover
Enelmed
Ogólnopolskie Centrum Medyczne