SPÓŁDZIELNIA PRACY
LEKARZY SPECJALISTÓW
INFORMACJA
(91) 434 73 06 (91) 434 73 06
REJESTRACJA ONLINE Rejestracja online Medicus Facebook
Menu
Informujemy, że wyniki laboratoryjne online są dostępne przez okres 3 miesięcy od momentu wykonania badania. OK

CENNIK
medycyna pracy

.

Badania psychologiczne

USŁUGACENA
Badania olśnienia i widzenia zmierzchowego (info)60 zł
Rejestracja na badania psychologiczne może odbywać się z wyprzedzeniem, telefonicznie: 91 434 73 06, 91 433 35 68 lub osobiście.
Badania psychologiczne egzaminatora150 zł
Badania psychologiczne instruktora jazdy150 zł
Badania psychologiczne kandydata na kierowcę150 zł
Badania psychologiczne kierowców wózków jezdnych123 zł
Badania psychologiczne kierowców wózków jezdnych w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania100 zł
Badania psychologiczne kierowcy150 zł
Badania psychologiczne kierowcy w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania97 zł
Badania psychologiczne marynarzy250 zł
Badania psychologiczne motorniczego150 zł
Badania psychologiczne operatora cięzkich maszyn budowlanych123 zł
Badania psychologiczne operatora ciężkich maszyn budowlanych w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania100 zł
Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig123 zł
Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania100 zł
Badanie funkcji poznawczych z wydaniem opinii psychologicznej400 zł
Badanie psychologiczne - osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego150 zł
Badanie psychologiczne - osoby ubiegającej się lub posiadającej prawo do wykonywania lub kierowania działalnością albo bezpośrednio zatrudnionych przy obrocie mat.wybuchowymi,bronią,amunicją oraz wyro150 zł
Badanie psychologiczne kierowcy sprawcy wypadku drogowego150 zł
Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu150 zł
Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem środków odurzających150 zł
Badanie psychologiczne na inne stanowiska pracy na zlecenie lekarza lub pracodawcy150 zł
Badanie psychologiczne osoby,która utraciła prawo jazdy na skutek przekroczenia limitu punktów karnych150 zł
Badanie psychologiczne pracownika dozoru technicznego150 zł
Badanie psychologiczne z wydaniem opinii psychologicznej400 zł
Dodatkowe badanie psychologiczne100 zł

Badania z zakresu medycyny pracy

USŁUGACENA
Badanie do celów medycyny pracy - laryngologiczne (info)98 zł
Pacjent zgłaszający się do lekarza medycyny pracy powinien posiadać dowód osobisty lub paszport oraz skierowanie od pracodawcy, na którym będzie zaznaczone stanowisko pracy oraz czynniki szkodliwe/zagrożenia.
W oparciu o wykazane przez pracodawcę czynniki zagrożenia wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
Badanie do celów medycyny pracy - neurologiczne (info)98 zł
Pacjent zgłaszający się do lekarza medycyny pracy powinien posiadać dowód osobisty lub paszport oraz skierowanie od pracodawcy, na którym będzie zaznaczone stanowisko pracy oraz czynniki szkodliwe/zagrożenia.
W oparciu o wykazane przez pracodawcę czynniki zagrożenia wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
Badanie do celów medycyny pracy - okulistyczne (info)98 zł
Pacjent zgłaszający się do lekarza medycyny pracy powinien posiadać dowód osobisty lub paszport oraz skierowanie od pracodawcy, na którym będzie zaznaczone stanowisko pracy oraz czynniki szkodliwe/zagrożenia.
W oparciu o wykazane przez pracodawcę czynniki zagrożenia wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
Badanie lekarskie osoby posiadającej pozwolenie na broń (info)130 zł
Pacjent zgłaszający się do lekarza medycyny pracy powinien posiadać dowód osobisty lub paszport oraz skierowanie od pracodawcy, na którym będzie zaznaczone stanowisko pracy oraz czynniki szkodliwe/zagrożenia.
W oparciu o wykazane przez pracodawcę czynniki zagrożenia wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
Badanie lekarskie w celu uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej118 zł
Badanie lekarskie z wydaniem zaświadczenia dla marynarzy (info)200 zł
Pacjent zgłaszający się do lekarza medycyny pracy powinien posiadać dowód osobisty lub paszport oraz skierowanie od pracodawcy, na którym będzie zaznaczone stanowisko pracy oraz czynniki szkodliwe/zagrożenia.
W oparciu o wykazane przez pracodawcę czynniki zagrożenia wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
Badanie lekarskie z zakresu MEDYCYNY PRACY (info)98 zł
Pacjent zgłaszający się do lekarza medycyny pracy powinien posiadać dowód osobisty lub paszport oraz skierowanie od pracodawcy, na którym będzie zaznaczone stanowisko pracy oraz czynniki szkodliwe/zagrożenia.
W oparciu o wykazane przez pracodawcę czynniki zagrożenia wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
Badanie lekarskie-pozwolenie na broń (info)157 zł
Pacjent zgłaszający się do lekarza medycyny pracy powinien posiadać dowód osobisty lub paszport oraz skierowanie od pracodawcy, na którym będzie zaznaczone stanowisko pracy oraz czynniki szkodliwe/zagrożenia.
W oparciu o wykazane przez pracodawcę czynniki zagrożenia wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
Wystawienie zaświadczenia epidemiologicznego lub przedłużenie książeczki epidemiologicznej78 zł
REJESTRACJA
Informacja i rejestracja ogólna
(91) 434 73 06 (91) 434 73 06

Rejestracja stomatologiczna
(91) 433 99 80 (91) 433 99 80
(91) 484 65 66 (91) 484 65 66
(91) 484 65 67 (91) 484 65 67
534 742 148 534 742 148
531 018 293 531 018 293
GODZINY PRACY
Lekarze i gabinety stomatologiczne:
8:30-19:00 poniedziałek-piątek
8:30-13:00 sobota
Laboratorium:
7:00-18:00 poniedziałek-piątek
8:30-12:30 sobota
Pracownia rentgenowska:
8:00-18:30 poniedziałek-piątek
8:30-13:00 sobota
NASZA PLACÓWKA
Plac Zwycięstwa 1
70-233 Szczecin

Czynna w godzinach:
7:30-19:00 poniedziałek-piątek
8:30-13:00 sobota
Świadczymy usługi medyczne dla pacjentów firm:

Luxmed
Allianz
Medicover
Enelmed
Compensa TU S.A.